กันยายน 21, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561

คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

และฝ่ายกิจการนักเรียนรับมอบป้ายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ จากผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี นายวันชัย ทันสมัย

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
ทศพล ต้นสมบัติ : ภาพ