มกราคม 21, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

คณะครูศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้มีการจัดศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน