มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยฐานะ (ว.21)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว.21) ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน