กันยายน 22, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ร่วมรับอวยพรจากท่าน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

คณะผู้บริหารและครูในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พร้อมทั้งสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมรับอวยพรจากท่าน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี