มกราคม 21, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

พิธีมอบปลอกแขนและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้จัดพิธีมอบปลอกแขนแก่สภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน