มกราคม 19, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Chonburi PAO School Game’19

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี แสดงความยินดี มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 Chonburi PAO School Game’19 ระหว่างวันที่ 10-20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ สนามสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี : ภาพ