Chonburi PAO School Game’19

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี แสดงความยินดี มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 Chonburi PAO School Game’19 ระหว่างวันที่ 10-20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ สนามสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี : ภาพ

About suanchon