มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

สวนฯ ชล เกมส์ ปี 2562

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2562 “สวนฯ ชล เกมส์” ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน