มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

คารวะอาลัยแด่รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมพิธี “คารวะอาลัย แด่รัฐบุรุษ อดีตประธานองคมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ณ บริเวณโดม อบจ. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

คลิกดูภาพ