มกราคม 19, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

พิธีส่งต่องานคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมนักเรียนที่ทำหน้าที่ในปีการศึกษา 2561 และมอบปลอกแขน และธงให้กับคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ ที่จะทำหน้าที่ในปีการศึกษา 2562

คลิกดูภาพ

ภาพถ่าย : ธนวัฒน์ เทียนทอง และธัญพร วิชกรรม