กันยายน 22, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ ครูอาจารย์ ณ บริเวณโดม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

คลิกดูภาพ

ภาพถ่าย : นักเรียนชุมนุมถ่ายภาพ