กันยายน 21, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้ง 11 สวน สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2562

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา

คลิกดูภาพ