เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ ปี 2562

  • ผู้อำนวยการวันชัย ทันสมัย (การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561)  คลิกที่นี่

About the Author