มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ สีประจำโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“ลูกสวนชล ยิ้มไหว้ ทักทาย สืบสานวัฒนธรรม”


อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“สุภาพชน คนดี มีคุณธรรม”

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู เป็นสีประจำวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สีฟ้า เป็นสีประจำวันพระราชสมภพในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถฯ